{{model.query.filters.duration.min}} min {{model.query.filters.duration.min}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min

Falska nyheter – EU-valetGym

Falska nyheter och desinformation har pekats ut som ett stort hot mot EU. Men vad innebär det för EU-valet, vilka är de falska nyheterna och vem ligger bakom dem?

SommarÅk F-3

Sommaren kommer till oss lite olika beroende på var man bor. Det kan skilja flera veckor mellan norra och södra delarn av landet. Sommaren är efterlängtad årstid och nu är det full fart i naturen.

Hur vet vi det?Åk 4-6

Vi möter olika typer av källor kopplade till historiska händelser och personer i Sverige. Det handlar om allt från skelett till böcker och målningar.

FilmriketAlla

Filmriket Play är en playtjänst med filmer för alla åldrar till samtliga skolor i Sverige. Ett kostnadsfritt verktyg för att möjliggöra mer filmpedagogik i skolans undervisning.

Den lilla sälkutenFörskolan

En liten nyfödd sälunge ligger på land. Den är inte alls redo att simma ut med sin mamma än eftersom pälsen fortfarande är vit och mjuk.